Logo Scheidingsmediator Utrecht

Alimentatieberekening

Alimentatie is een wettelijke onderhoudsregeling die je kan zien als een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Voor kinderen tot 21 jaar is alimentatie verplicht en kan je geen lager bedrag afspreken dan de geldende normen. Ex-partners kunnen wel afzien van partneralimentatie of een eigen bedrag afspreken, maar alleen als de alimentatiegerechtigde dat wil. Voor ex-partners heeft dit altijd gevolgen voor de belasting die je moet betalen. Laat je dus goed informeren.

Alimentatie laten berekenen
Kinderalimentatie berekenen

Wanneer is er recht op alimentatie?

Elk kind heeft recht op kinderalimentatie als zijn ouders zijn gescheiden. Tot het kind 18 jaar is, ontvangt het deze alimentatie niet zelf, maar gaat dat via (één van) de ouders. Ex-partners hebben alleen recht op alimentatie als zij zijn getrouwd geweest of een geregistreerd partnerschap hadden. Hoe lang dit recht bestaat, is afhankelijk van de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De hoofdregel is dat de alimentatieperiode gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Er zijn overigens wel enkele extra regels die van invloed zijn op deze duur. Laat je dus goed informeren.

Hoe bepaal je de hoogte van de alimentatie?

Grofweg wordt de hoogte van de alimentatie bepaald door twee zaken:

 1. de behoefte (wat heb jij of je kind nodig?)
 2. de draagkracht (wat kan jij of je partner betalen?)


Voor de berekening van beide bedragen zijn er normen die de rechter gebruikt. Deze normen worden daarom ook als startpunt genomen voor de berekening als je de scheiding in onderling overleg met elkaar regelt.

Deze opzet geldt voor kinder- en voor partneralimentatie. Alleen de normen voor de behoefte en voor draagkracht zijn voor kinderalimentatie echt anders dan voor partneralimentatie.

Afspraken over kinderalimentatie

Alimentatie

Voor kinderen tot 21 jaar is alimentatie verplicht en kan je geen lager bedrag afspreken dan de geldende normen. Ex-partners kunnen wel afzien van partneralimentatie of een eigen bedrag afspreken, maar alleen als de alimentatiegerechtigde dat wil.

Kinderalimentatie

Wat zijn de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie?

We behandelen volgende onderwerpen:

 • verplichting en recht
 • prioriteit
 • behoefte
 • belasting

   

Het belangrijkste verschil is dat kinderalimentatie verplicht is en dat geldt niet voor partneralimentatie. Daar mag je van afzien. Er kan wel sprake zijn dat één van de ex-partners er recht op heeft. Als die de alimentatie echt wil, dan ontstaat er wel een plicht voor de ander.

Kinderalimentatie heeft prioriteit; die gaat voor op partneralimentatie. Dit kan betekenen dat er minder of geen ruimte overblijft voor partneralimentatie als er kinderalimentatie moet worden betaald. 

De behoefte van kinderen wordt berekend op basis van normen van het Nibud voor wat een kind kost. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het inkomen van de ouders voor de scheiding. De behoefte van (ex-)partners wordt volledig gebaseerd op het gezamenlijk inkomen tijdens de relatie.

Voor de belastingdienst wordt partneralimentatie gezien als inkomen en kinderalimentatie niet. Betaling van partneralimentatie gebeurt daarom in bruto bedragen. Dat betekent dat degene die partneralimentatie betaalt belasting kan terugkrijgen. Degene die partneralimentatie ontvangt, zal daarover nog belasting moeten betalen.

Wat is indexatie?

Dat is de jaarlijkse verhoging van de alimentatie. De meeste kosten van levensonderhoud worden elk jaar hoger. Dat noemen we inflatie. Doordat de lonen vaak ook jaarlijks worden verhoogd, behouden we koopkracht. Om die reden is er ook een jaarlijkse indexatie van de alimentatie. Die wordt elk najaar door de overheid vastgesteld en omstreeks november voor het volgende jaar gepubliceerd.

Alimentatie berekenen
Gesprek voor alimentatie

Zijn er nog meer vergoedingen of toeslagen?

Naast kinder- en partneralimentatie kan er door de scheiding ook aanspraak ontstaan op andere vergoedingen en toeslagen van de Nederlandse overheid. Zeker als je de zorg voor minderjarige kinderen hebt kan dit om behoorlijke bedragen gaan. 

De volgende vergoedingen kunnen erbij komen of hoger worden.

 • kindgebonden budget
 • alleenstaande ouder kop
 • huurtoeslag
 • andere belastingkortingen

Kan ik alimentatie zelf berekenen?

Er zijn op internet best wat mogelijkheden om zelf de alimentatie te berekenen. De moeilijkheid zit hem vooral in goed begrijpen welke gegevens je precies gaat gebruiken. Een voorbeeld hiervan kan zijn of je het inkomen van het afgelopen jaar gebruikt, of het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Dat heeft soms grote invloed.  Het is dus soms niet zo eenvoudig om te weten welke cijfers je gebruikt en dat kan veel invloed hebben op de uitkomst.

Wie kan je helpen bij het berekenen van alimentatie?

Scheidingsmediator Utrecht beschikt over up to date kennis van de wettelijke regelingen en gebruikt een erkende methode voor het berekenen, zoals de rechter dat doet als hij de alimentatie moet vaststellen. Ook zal Scheidingsmediator Utrecht diverse versies van de berekening maken als dat nuttig is. Hierdoor wordt je goed geïnformeerd over de mogelijkheden en de keuzeruimte die er eventueel blijkt te zijn.

Neem hiervoor contact op Scheidingsmediator Utrecht.